Billedsamlinger

Grundlovsfest

Her er billeder fra grundlovsfesten i Egelund

Grundlovstalere

 • 2023: Medborgerskabschef Kim Guldvad Svendsen, Aarhus Kommune
 • 2022: Jesper Kjeldsen, medlem af Aarhus Byråd (S)
 • 2021: Christine Winding-Lauritzen, Eventmager, BMI
 • 2020: aflyst pga Corona
 • 2019: Adda Lykkeboe, forfatter
 • 2018: Mette Valbjørn, medlem af Regionsrådet (S) 
 • 2017: Søren Tange Rasmussen, museumsinspektør i Den Gamle By og leder af Besættelsesmuseet
 • 2016: Folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen (V)
 • 2015: Jeanette Varberg, Museumsinspektør, Moesgaard Museum, Modtager af Rosenkjærprisen 2014
 • 2014: Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (S)
 • 2013: Jørgen Møller, leder af Beder Skoles SFO, Fristedet
 • 2012: borgmester Jacob Bundsgaard (S)
 • 2011: Laura Hay, Rådmand for Teknik og Miljø (V)
 • 2010: Sten Tiedemann, Rektor for Folkeuniversitetet
 • 2009: Ib Møller, tidl. medejer af arkitektfirmaet Møller og Grønborg
 • 2008: borgmester Nicolai Wammen (S)
 • 2007: folketingsmedlem Anne Marie Meldgaard (S)
 • 2006: Steen Andersen, nyvalgt byrådsmedlem i Århus Kommune for Socialdemokraterne og Bjørn Kristensen, ligeledes nyvalgt byrådsmedlem dog for Venstre.
 • 2005: amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen (S)
 • 2004: Edward Pedersen, tidligere byrådsmedlem i Århus Kommune for Socialdemokratiet og tidligere ungdomsskoleinspektør, samt Ingrid Jespersen, områdeleder for Lokalcenter Eskegården og Kildevang, og tidligere mangeårigt medlem af Fællesrådets forretningsudvalg.
 • 2003: pastor Emmy Haahr Jensen
 • 2002: borgmester Louise Gade (V) og elevrådsformanden for Malling Skole, Helena Buch Larsen
 • 2001: Margrethe Bogner, medlem af Aarhus Byråd (S) og Per Hauberg, Malling Bio
 • 2000: Thorkild Simonsen, indenrigsminister

 • 1999: Flemming Knudsen, borgmester

 • 1998: Ib Møller, landskabsarkitekt

 • 1997: Lis Særkjær Petersen, byrådsmedlem

 • 1996: Ewald Krog, muskelsvindler

 • 1995: Edward Pedersen, byrådsmedlem

 • 1994: Niels Erik Eskildsen, rådmand

Prismodtagere

2023: Krydsfelt Norsminde hari mange år skabt et levende miljø omkring Norsminde. De mangeaktiviteter har været til glæde for alle og fortjener en stor ros.

Isærdeleshed vil vi fremhæve det lokale arbejde de seneste år medat få etableret en cykelsti fra rundkørslen til stranden. Mangeforeninger og enkeltpersoner har bidraget til at dette projekt nubliver realiseret, og vi vil her lade Krydsfelt Norsminde være eteksempel på dette engagement.


2022: Café Klubånd har gennem de seneste år skabt et meget levende miljø i Egelund.
Gentænkningen af anvendelsen af miljøet omkring cafeen i form af de mange aktiviteter, der er sat gang i, har været et kæmpeløft for at vi har et godt lokalområde med gode fælles aktiviteter og oplevelser.


2021: Jørgen Hesselbjerg har gennem de seneste år organiseret indsamling af udslidte skolemøbler fra nær og fjern i Danmark, blandt andet fra vort lokalområde, og sørget for at få dem sendt dem til udenlandske skoler, som har behov for møbler.
Med prisen vil vi påskønne dette initiativ, som er kommet mange børn til gavn.


2019: Anne Olsen har som direktør for Malling Turistbusser udviklet en stor virksomhed, som er baseret i vort lokalområde.
Vi vil med prisen påskønne dette, som også er en reklame for Malling, når vi møder busserne nært og fjernt.


2018: Stig Hellstern har som direktør for Jydsk Emblem Fabrik ført en fabrik, der startede i Beder-Malling, tilbage til området og fået den til at blomstre. På det seneste ved at hjemtage produktion fra Østen og Østeuropa. Det har stor værdi for vort lokalområde at vi har aktive og veldrevne virksomheder.
Ligeledes vil vi påskønne den rigtig gode personalepolitik, der karakteriserer virksomheden.


2017: Henny Verner har gennem flere år med stor ildhu sørget for at organisere arbejdet i forbindelse med Kirkens Korshærs genbrugsbutik.
Herved har hun udfyldt en vigtige rolle i et socialt arbejde, der er kommet mange medmennesker til gode.


2016: Emmy Haahr Jensen har vist stor engagement i forbindelse med at støtte og udvikle aktiviteter, der har styrket fællesskabet i vort lokalområde.
Derved har hun ydet en stor indsats for at binde Beder, Malling og Ajstrup sammen og gøre det til et godt område at bo i.


2015: Flagalleerne i Beder og Malling v. Michael Nielsen, Beder og Jens Brandt, Malling
Flagalleerne i de to byer sætter et festligt præg på højtidsdage. Vi vil påskønne dette gode initiativ ved at tildele prisen til de to borgere, der står for koordineringen af arbejdet med flagallerne.

2014: Helen Lyngaa tildeles prisen for sit store engagement i lokalsamfundet. Her vil vi fremhæve at hun gennem en lang årrække har stået for udsmykningen af Beder Kirke på Kristi Himmelfartsdag og i hendes aktive rolle i etableringen af Bio13.


2013: Lene Gisselmann for, som den eneste, at have været med i Fællesbladets redaktion i samtlige 25 år. Denne form for vedholdende engagement er af stor betydning for et lokalsamfund.


2012: Birte Buhl tildeles prisen for sit mangeårige virke som Grøn Guide i vort lokalområde.
I særdeleshed for den entusiasme og initiativrigdom, der har sat en lang række initiativer i gang over en bred front.


2011: Ib Møller for hans store ihærdighed og glæde ved plantning af træer langs vore veje og deltagelse i oprettelsen af organisationen 'Plant et træ'. Ib Møller har også været meget aktiv i lokalområdet helt tilbage i begyndelsen af halvfjerdserne i Fulden Bylaug og i det hele taget med mange af de projekter, der udsprang fra tegnestuen Møller og Grønborg, som lå ved Giberåens krydsning af Beder landevej. Blandt de markante projekter kan nævnes udformningen af Skoleparken i Beder og udformningen af Egelund som et fælles idrætscenter.


2010: Aksel Jensen fra Malling for hans aktive indsats i lokalområdet. Navnlig for indsatsen med etablering og vedligeholdelse af flagalléen i Malling og senere flagalléen i Beder.


2009: Erling Sørensen, alias mr. BMI Basketball, for hans store indsats for basketball her i området


2008: Vivi Dybdal for hendes store arbejde med vores lokale aftenskole, Fælles Fritid.


2007: Dan Zachariassen for igennem næsten 13 år at have synliggjort og markeret lokalsamfundet over for mange østjyder ved en ihærdig rapportering af aktiviteter og begivenheder som lokalrapportør for Aarhus Stiftstidende.


2006: Niels Blicher fra Beder for sit store engagement i vort lokalsamfund og for den aldrig svigtende hjælpende praktiske hånd ved arrangementer, og i særdeleshed påskønnedes den 20-årige indsats i Fællesrådet.
Niels har sat sine varige fingeraftryk flere steder i lokalområdet, bl.a. blev tilblivelsen af spejderhytten og festpladsen ved Egelund fremhævet.


2005: Karen og Jens Brandt for det store engagement i den lokale afdeling af det danske spejderkorps 'Erik den Røde'. De har stået for grillstegte grise på spejdernes årlige gedemarked og i 2004 satte de verdensrekord på spejdernes landslejr, 'Blå sommer 2004' ved (sammen med hjælpere) at bespise 16.000 personer med grillstegt gris.


2004: biografdirektør Per Hauberg, Malling Bio, for sin ukuelige ihærdighed igennem 30 år med biografdriften i lokalområdet, til gavn og glæde for egnens beboere. Per Hauberg er en af dem, der skaber liv i vort lokalområde, og er kendt for at have en klar holdning til nærmiljøet: det forpligter - og det viser han i praksis. Uden ildsjæle som ham, vil en omegnsby virkelig blive en soveby.


2003: Sven Skyum, for sit mangeårige virke og vedholdende engagement for idrætslivet i lokalområdet, til gavn og glæde for egnens beboere. At det lige netop blev i år, han modtog prisen, skyldes den ekstraordinære indsats, der har resulteret i den anden hal ved Egelund.


2002: Henning Povlsen, Ajstrup for sit store engagement i lokalsamfundet

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?