Generalforsamling 2024

Torsdag den 14. marts 2024 kl 19:30 på Malling Kro

Dagsorden efter vedtægterne:


 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af nye medlemmer

 4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 6. Indkomne forslag

  1. Forslag om vedtægtsændring 

 7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

 8. Valg af:

  1. Formand- lige år: Jørgen F. Bak (modtager ikke genvalg)

  2. Kasserer- ulige år: Børge Terkelsen (ikke på valg)

  3. Forretningsudvalgetsøvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige årsamt evt.suppleanter

   • Steen Bording Andersen (modtager genvalg)
   • Daniel Pedersson (modtager ikke genvalg)

   • Birgitte Skjøtt (modtager genvalg)

   • Povl Nørgaard (ikke på valg)

   • Hans Oluf Schou (ikke på valg)

   • Erik Moes (ikke på valg)
  4. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

   • Bent Oxvig (modtager genvalg)

   • Ole Krabbe Olesen (ikke på valg)

   • Henrik Olsen (suppleant)
 9. Eventuelt


Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?