Generalforsamling 2023

Torsdag den 16. marts 2023 kl 19:30 på Malling Kro

Dagsorden efter vedtægterne:


 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Godkendelse af nye medlemmer

 4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

 6. Indkomne forslag

  1. Forslag til vedtægtsændring (fra Malling Dampmølle)
   "6. Medlemskab
   Som medlem kan optagesborgere som bor i området,foreninger, beboergrupper, institutioner, skoler, råd, erhverv m.v.,som har sit virke i området.

   Borgere har samme stemmeandel som alle andre medlemmer.
   Optagelse sker ved skriftlig anmodning om optagelse stilet til fællesrådets forretningsudvalg.

   Borgere er kontingentfri.
   Forretningsudvalget forelægger ønsket om optagelse til godkendelse på førstkommendefællesrådsmøde."

 7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

 8. Valg af:

  1. Formand- lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)

  2. Kasserer- ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)

  3. Forretningsudvalgetsøvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige årsamt evt.suppleanter

   • Povl Nørgaard (modtager genvalg)

   • Hans Oluf Schou (modtager genvalg)

   • Morten Sejersen (modtager ikke genvalg)

   • Steen Bording Andersen (ikke på valg)

   • Daniel Pedersson (ikke på valg)

   • Birgitte Skjøtt (ikke på valg)

  4. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

   • Bodil Rasmussen(modtager ikke genvalg)

   • Bent Oxvig (ikke på valg)

 9. Eventuelt


Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?