Generalforsamling 2022

Torsdag den 24. marts 2022 kl 19:30 på Malling Kro

Dagsorden efter vedtægterne:

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af nye medlemmer

Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Indkomne forslag

Afstemning om Forslag til vedtægtsændringer fra 2021 (Forretningsudvalget)
se https://drive.google.com/file/d/1S3RyVdgBkxJzLnoA76C4FtV1ouhYbBmU/view?usp=sharing

Forslag til vedtægtsændringer (Malling Dampmølle v/ Henrik Olsen)

Etablering af en lille bro i Egelund søen (Lions Club Beder-Malling v/ Sten Fryland)

Bidrag til Malling Bio (Malling Bios Venner v/ Thyge Sandal)

Se begrundede forslag: 
https://drive.google.com/file/d/1pw1n07vQPEok7__7MABCu9dIHmuYJwZ5/view?usp=sharing

Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

Valg af:

Formand - lige år: Jørgen F. Bak (modtager genvalg)

Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen (ikke på valg)

Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år

Per Bach (modtager genvalg)

Hans Hansen (modtager ikke genvalg)

Bernhard Nørgaard (modtager ikke genvalg)

Henny Møller (udtræder – valg af ny repræsentant)

Hans Oluf Schou (ikke på valg)

Morten Sejersen (ikke på valg)

2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år

Bent Oxvig (modtager genvalg)

Ingrid Jespersen (ikke på valg)

Bodil Rasmussen (suppleant)

Eventuelt

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?