Lokale nyheder - Se også Kalenderen

FÆLLESBLADET er udkommet 4./5. januar

Hvis du ikke modtager bladet, skal du kontakte Forbrugerkontakt:  faellesbladet.dk/mangler-i-postkassen   Vær opmærksom på, at bladet kan gemme sig mellem reklamerne. Bladet kan læses på Fællesbladets hjemmeside: www.faellesbladet.dk

Nyt kort over stier omkring Beder, Malling, Ajstrup og Mårslet

I Fællesbladet nr. 5 af kan man se det nye kort over stier i vort område. Bl.a. i Cafe Klubånd og på Biblioteket kan du få et eks. af kortet.

Det er også tilgængeligt på Fællesbladets hjemmeside.

Borgermøde om cykelstien mellem Beder og Malling 21. juni kl 19:00 i Egelund

Anlæggelsen af en cykelsti langs mellem Beder og Malling langs Beder Landevej/Bredgade blev vedtaget af byrådet i forbindelse med Cykelhandlingsplan 2017. Siden da har anlæggelsen af Giber Ringvej udskudt projektet og nu har stien vist sig at blive en del dyrere end forventet. Spørgsmålet er derfor, hvad så nu?

På mødet vil vi diskutere status, fremtiden for cyklister på strækningen og mulige udfordringer/løsninger. Fællesrådet vil fremlægge vores syn på sagen og embedsmænd fra Teknik og Miljø vil præsentere de scenarier forvaltningen arbejder med. Lokale byrådsmedlem Jesper Kjeldsen (S) deltager på mødet, sammen med Mette Skautrup (KF), der kommer på vegne af rådmanden for Teknik og Miljø.

Fællesrådets generalforsamling 2022

Rickshaw cyklen / 3-Hjuleren. Book en gratis tur på 2229 2687

Alle ældre og gangbesværede borgere i Beder og Malling kan få en gratis tur i Rickshaw cyklen. Du må gerne tage en ledsager med, da der er plads til 2 passagerer i cyklen. Vi er klar til at modtage bestilling på en tur ud i naturen. Dette er et enestående tilbud så ring til Lene Gisselmann på tlf. 22 29 26 87 eller send en mail til: gisselmann.lene@gmail.com for at booke en tur.

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?