Medlemmer af Fællesrådet

Medlemsliste pr. 1.marts 2023 - 102 medlemmer

Agerly Grundejerforening

Ajstrup Forsamlingshus

Ajstrup Gl. Skole-Børnehave

Ajstrup Landsbylaug

Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening

Amalieparken, Grundejerforening

Askelunden, Grundejerforening

Bakkehusene, Ejerlav

Balskærvej, Grundejerforening

Beder Butikscenter Handelsforeningen

Beder Malling Bridgeklub

Beder Menighedsråd

Beder NV Grundejerforening

Beder Skole

Beder Øst Ejerlav

Beder/Malling Fritidscenter

Beder-Malling Bibliotek

Beder-Malling dagtilbud

Beder-Malling Vinterbadeklub

BMI Beder-Malling Idrætsforening

Bofællesskabet Annehuse

Byager, Andelsboligforening

Byagerparken, Afdelingsbestyrelse

Byagervænget, Grundejerforening

Bækkelunden, Andelsboligforening

Centerrådet Eskegården

Chrysillis-koret

Danske Seniorer Beder-Malling

Det Kreative Værksted

Digevænget, Grundejerforening

DOMI Bolig

Efterskolen for Scenekunst

Egelund BorgerCenter

Egelundsparken,  Afdelingsbestyrelse

Egnsarkiv Beder-Malling

Engdalgårdsvej, Grundejerforening

Erik den Røde

Eskegården Lokalcenter

Eskehaven, Grundejerforening

FDF Beder-Malling

Fiskbæk, Andelsboligforening

Friluftsgården i Fløjstrup

Fulden Bakker, Grundejerforening

Fulden Beboerforening

Fulden Mølle, Andelsforening

Fælles Fritid

Fælleshaven i Beder

Gartnergården, Andelsboligforening

Giber Å Kulturdage

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus

Kirkeager, Grundejerforening

Kirkebakken 80, Andelsforening

Det Konservative Folkeparti

Krekærlunds Allé, Parcelforening

Krydsfelt Norsminde

Levende Arkitektur

Lions Club Beder-Malling

Lokalhistorisk Forening

Lysningen, Andelsforening

Majsvænget, Andelsboligforening

Majsvænget, Grundejerforening

Malling Bio

Malling Bios Venner

Malling Dampmølle

Malling Menighedsråd

Malling Skole

Malling Syd, Grundejerforening

Malling Vandværk

Malling Varmeværk

Malling Sundhedshus

Malling Østerskov, Grundejerforening

Mallinghuse, Andelsboligforening

Mariendal Havbakker

Midgården, Grundejerforening

Moesgaard Biselskab

Morænen, Grundejerforening

Moselunden, Grundejerforening

Musik i Malling

Nordea

Norsminde Kajakklub

Nyløkkevej, Andelsboligforening

Præstelodden, Grundejerforening

Regnbuen, Grundejerforening

Rent drikkevand i Beder Malling

Rytmiske Kor Beder-Malling

Seldrup Bakker, Ejerlaug

Selvtrænere Eskegården

Skovly, Grundejerforening

Skovlyst, Grundejerforening

Socialdemokratiet

Sol og Vind, Grundejerforening

Stenhøj Beboerforening

Stenhøjgård Børnehave

Superbrugsen i Malling

Tofteparken, Grundejerforening

Vejlgården, Grundejerforening

Veilgårdsparken, Grundejerforening

Venstre Kreds Syd

Vildrosen, Grundejerforening

Vilhelmhelmsborg, Grundejerforening

Vilhelmsborgvænget Vest, Grundejerforening

Økologisk Jordbrugssamvirke

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?