Generalforsamling 2021

Aflysning af Fællesrådets generalforsamling torsdag d. 11. marts.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af nye medlemmer

4. Beretning om forretningsudvalgets virke i den forløbne periode

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

6. Indkomne forslag
a. Forslag om vedtægtsændringer - se https://drive.google.com/file/d/1S3RyVdgBkxJzLnoA76C4FtV1ouhYbBmU/view?usp=sharing

7. Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

8. Valg af:
a. Formand - lige år: Jørgen F. Bak (ikke på valg)
b. Kasserer - ulige år: Børge Terkelsen (modtager genvalg)
c. Forretningsudvalgets øvrige medlemmer - tre på ulige år, tre på lige år
▪ Henny Møller (modtager genvalg)
▪ Hans Oluf Schou (modtager genvalg)
▪ Morten Sejersen (modtager genvalg)
▪ Per Bach (ikke på valg)
▪ Hans Hansen (ikke på valg)
▪ Bernhard Nørgaard (ikke på valg)
d. 2 revisorer - hvert andet år skiftevis samt en revisorsuppleant hvert år
▪ Ingrid Jespersen (modtager genvalg)
▪ Bent Oxvig (ikke på valg)
▪ Bodil Rasmussen (suppleant)

9. Eventuelt

Nyeste kommentarer

17.11 | 13:39

Se venligst på hjemmesiden under Trafikgruppen Dagsorden http://...

17.11 | 11:37

Er der en dagsorden til mødet i trafikgruppen på mandag?

15.06 | 15:11

Se Fællesbladet.dk eller i det trykte blad side 2

10.06 | 21:55

Hvornår er sidste indlevering til næste nr?