Aktuelle projekter

Plantning af træer langs vejene

Fællesrådet i Beder, Malling og Ajstrup havde i 2011 25 års jubilæum. I den anledning valgte forretningsudvalget, at jubilæet bl.a. skulle markeres ved, at der langs udvalgte veje i området blev plantet vejtræer. I 2011 var det også 40 år siden, at der sidst blev plantet vejtræer i større omfang i vort område. Projektet er gennemført i en særdeles positiv dialog med Århus Kommunes afdeling for Natur og Miljø.

Hvor og hvad kan der plantes?

Foreløbig er der plantet en forlængelse af rækken med poppeltræer langs Oddervej over for Damgårds Allé, så den nu går helt fra jernbanens krydsning af Oddervej til Vilhelmsborgvej. P.t. arbejdes der på at plante egetræer på nordsiden af Ajstrupvej i Malling mellem byskiltet og de eksisterende egetræer. 

Udfordringer!

At gå i gang med at plante træer langs vejene er ikke uden udfordringer. Vejdirektoratet har i en håndbog f.eks. anbefalet, at vejtræer i det åbne land bør placeres mindst 6 meter fra vejkanten såfremt der må køres med en fart på 80 km/t. Da det mange steder vil indebære, at træerne placeres langt inde på privat grund, er det næppe realisabelt. Hvis der plantes på privat område kan kommunen ikke bidrage økonomisk, og her vil der endvidere kræves en tinglyst vedligeholdelsespligt, hvis de skal medvirke i projektet. Derfor valgte vi først og fremmest at arbejde med plantning på offentlig jord. En praktisk udfordring er ligeledes de mange ledninger til el, vand, telefon og fibernet, som er gravet ned langs vejene. Endvidere har vi i arbejdet lagt meget vægt på, at der kun må plantes træer, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Århus Kommune tilbød at plante og betale træerne langs omfartsvejen. Det er vi meget taknemmelige for og ser det som en flot gestus fra kommunen i anledning af vort jubilæum. Endvidere har Fællesrådet selv midler i en jubilæumsfond, som delvis vil blive brugt til dette formål.

Nyeste kommentarer