Borgermøde 2019

 

Referat fra Fællesrådets borgermøde om ”Fremtiden for Beder-Malling Bibliotek” onsdag den 19. november 2019 kl. 19.30 i Den Gamle Teatersal/Maskinhallen på Efterskolen for Scenekunst

 

Mødet var annonceret i Fællesbladet nr. 6 fra november 2019.

                     

Deltagere

37 personer (inkl. 6 medlemmer af Forretningsudvalget) deltog i mødet.

 

Velkomst og baggrund

Formanden for Fællesrådet Jørgen F. Bak bød velkommen til mødet med en beklagelse af den forvirring, der blev som følge af flytning af mødet fra det oprindeligt planlagte lokale på Malling Plejehjem.

Indledningsvis opridsede formanden baggrunden for mødet. Umiddelbart forud for Fællesrådets halvårsmøde den 2. oktober havde Aarhus Kommune ved et møde meddelt, at der var planer om at flytte biblioteket fra den nuværende placering på Kirkebakken til lokaler på Beder Skole. I forvejen er besluttet at Klubben flytter fra lokalerne i samme bygning, som rummer biblioteket. En sådan flytning af biblioteket til Beder Skole vil således kuldkaste planerne for etablering af Egelund Borgercenter, der også er planlagt at rumme biblioteket.

Ved halvårsmødet blev derfor besluttet at rette henvendelse til relevante personer i kommunen samt indkalde til dagens møde. Vi ønsker at sende et signal om, at vores bibliotek betyder noget, og at det skal have en god placering.

 

Orientering om seneste forløb

Formanden gav herefter ordet til Uffe Lentz, der vil give en redegørelse forløbet siden halvårsmødet. Uffe Lentz er formand for EBC-arbejdsgruppen.

Uffe Lentz indledte sin redegørelse med at konstatere, at de massive henvendelser havde givet resultat, at der havde været en positiv udvikling. Redegørelse gengives herunder i kort punktform:

 • Efter henvendelserne har kommunen fundet, at sagen bør ses på igen.

 • Biblioteket har åbenbart også være ”usikker” ved den skitserede flytning til Beder Skole.

 • Fra kommunens side har man åbenbart være i tvivl om den lokale opbakning til udflytning af biblioteket til Egelund. Det må konstateres, at vor indsats i EBC gruppen ikke har været tydelig nok. Nu har vi måske fundet et tidspunkt, hvor der er lydhørhed for vore synspunkter.

 • Biblioteket/kommunen har ansat en konsulent, arkitekt Lars Serup, tegnestuen TRANSFORM. Han skal i samarbejde med en arbejdsgruppe aflevere en rapport til Kulturrådmanden inden jul.

 •  Arbejdsgruppe består af 6 personer, 3 fra Aarhus Kommune. Fra Biblioteket Henrik Traberg og Susanne Gilling. Fra Sport og Fritid Toke Wendelboe samt 3 fra Egelund: Jørn Riis, BMI. Jørgen Bjerg, Halfonden samt Uffe Lentz, EBC.

 • Det er for biblioteket væsentligt, hvem der kommer til at eje de bygninger biblioteket skal være i. Her kan Halfonden komme til at spille en rolle.

 • Den 21. november har konsulenten planlagt 4 møder i Egelund. Der skal være møde med BMI (repræsentanter), med brugere (herunder Cafeklubånd), med Cafeen og med Biblioteket.

 • Efter disse møder er der opsamlingsmøde med arbejdsgruppen og konsulenten.

 • Omkring finansiering mangler der penge. Der er tidligere afsat 3 mio.kr. som ”procespenge”, og disse er senere omdefineret til ”byggepenge”. Men der skal utvivlsomt også søges fondsmidler.

 • Der vil i det forslag, der nu fremkommer ikke blive tale om noget så konkret, som skitsen i 2016, og der vil antageligt blive tale om et areal på ca. 250 - 300 m2

 • I det kommende proces er det vigtigt at give biblioteket ejerskab til projektet.

 

 

Spørgsmål/svar/kommentarer.

Disse er søgt grupperet og refereret i punktform herunder.

 

Processen

 • Der er ikke udmeldt en tidsfrist m.h.t. den skitserede flytning af biblioteket til Beder Skole.

 • Biblioteket skal involveres mere i processen, jf. bemærkninger tidligere om manglende inddragning.

 • Hvorfor flytning af biblioteket? Formentligt hænger ønsket sammen med, at Klubben forlader de bygninger, som også biblioteket benytter. Hele bygningen/grunden kan herefter frigøres og sælges. Det kan også hænge sammen med de dårlige forhold for biblioteket (lidt plads og dårlige adgangsforhold for gangbesværede).

 • Byrådsmedlem Steen B. Andersen konstaterede, at der er stor lokal opbakning, og stor opbakning til EBC-gruppen. Fandt også, at lige nu er et gunstigt tidspunkt for at gøre kraftigt opmærksom på EBC.

 • Vi skal se den nu igangsatte proces som en tillidsfuld proces.

 • Når konsulentens rapport skal afleveres inden jul skal der ske politisk behandling i januar måned.

 

Finansiering/økonomi

 • Som tidligere nævnt er der tidligere afsat 3 mio. kr. Der blev endvidere nævnt, at der måske også er 900 tkr. til inventar.

 • Der skal også søges fonde for at få finansieringen til at hænge sammen. Det er måske lettere at motivere ansøgninger til fonde, nu hvor også kommunen er med. Det blev også nævnt, at der også ved bygningen af DOKK1 blev givet fondsmidler (ca. en trediedel svarede til 700 mio. kr.).

 • Det blev anført, at hvis kommunen får et stort provenu ved salg bygninger/grund ved de nuværende biblioteks-/klublokaler, kunne nogle af disse midler måske gå til biblioteket i EBC.

 

Projektet

 • Det projekt, der blev fremlagt i 2016 ”er lagt lidt væk”, og der sigtes ikke mod så omfattende et projekt. Alle muligheder holdes åbne.

 • Der blev advaret imod at får lavet for små/snævre løsninger. Dette kunne måske undgås, hvis projektet giver mulighed for enkle senere udbygninger, når/hvis der opstår behov.

 • Der blev nævnt, at BMI har behov/planer for udbygninger. Disse søges så vidt muligt tænkt sammen med etableringen af biblioteket i EBC.

 

Fordele ved Egelund Borgercenter

 • De nuværende fysiske forhold for biblioteket er de ringeste i kommunen.

 • En placering i Egelund vil placerede biblioteket mere ”midt” blandt brugerne.

 • En placering i Egelund vil give brugerne mulighed for at nå biblioteket med offentlige transportmidler.

 • En placering i Egelund vil virke samlende for Beder og Malling.

 

 

 

BMI’s syn på etablering af EBC

BMI ser det som et stort aktiv at få etableret EBC. Der kan tænkes mange aktiviteter ind, ligesom lokaler til forskellige formål kan udnyttes af mange flere brugere. Også for Cafe Klubånd kan EBC give store fordele.

 

Det videre forløb

Formanden konkluderede på mødets oplæg samt de mange gode input/spørgsmål.

Den politiske behandling af sagen formodes at ske efter jul. Antageligt i slutningen af januar måned.

Derfor skal vi have et møde forinden. Her skal konsulenten og rådmanden inviteres.

 

Der sigtes mod et møde den 14. januar 2020, kl. 19.30 i Egelund. Den eksakte dato udmeldes snarest, når der foreligger tilsagn fra eksterne deltagere.

 

 

 

Formanden afsluttede mødet med tak for i aften.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.12 | 10:26

Hej
I havde eb bananpandekageopskrift i et af bladene i år (sensommer/efterår) er det muligt at få den. På forhånd. Tusind tak

...
18.09 | 09:43

Tak for dit forslag, som Forretningsudvalget behandlede ved møde aftes den 17. september. Vi kontakter Aarhus Kommune. Har du forslag til placering?

...
02.09 | 17:50

Kan man få Aarhus kommune til at opstille nogle bænke forskellige steder i Beder til de gangbesværede gamle. Det koster da ikke meget pr bænk (1000 kr ?)

...
23.08 | 00:23

Hvad sker der med trafikken på Beder Kirkesti. Der var sat bum op som er fjernet igen? Stadig en del trafik trods skilte!!

...
Du kan lide denne side